Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1205668099.jpg?width=1254&quality=high

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Två ansikten av Talent Acquisition 

 

Först och främst måste vi komma överens om det faktum att TA-funktionen inte är en one-size-fits-all-lösning. Det är viktigt att förstå att det finns minst två varianter av TA-funktioner, vars syften och mål skiljer sig åt och passar olika organisationer: 

 

Strategisk och rådgivande TA: Denna version av TA har en mer framåtriktad roll. Den fokuserar på att förstå organisationens övergripande mål och utmaningar och arbetar aktivt med att identifiera och skapa strategier för att uppfylla framtida kompetensbehov. Här handlar det om att vara en rådgivande partner för ledningsgruppen, och det kräver en djup förståelse för affärsstrategin. 

 

Operativ TA: Å andra sidan ägnar sig denna version av TA åt att stötta organisationen med mer praktiska och operativa uppgifter inom rekrytering. Det handlar om att genomföra sökningar, bygga kandidatnätverk och slutföra rekryteringsprocessen. Operativ TA är mer inriktad på dag- till-dag-rekryteringsaktiviteter. 

 

Vilken version är rätt för din organisation? 

 

Nu när vi har identifierat de två huvudtyperna av TA-funktioner, är frågan: vilken är rätt för din organisation? Svaret på den frågan beror i hög grad på hur din organisation fungerar och vilka mål ni har framåt.

 

Här är några nyckelfrågor att överväga: 

 

  • Organisationsstruktur: Hur är din organisation uppbyggd? Är den platt eller hierarkisk? Har du flera affärsenheter med olika rekryteringsbehov? 
  • Tillväxtplan: Vilken är din organisations tillväxtplan? Vilka nya roller och kompetenser behöver ni framöver?

  • Komplexitet av roller: Är de roller du behöver tillsätta komplexa och svåra att rekrytera för? Kräver de specialiserad kompetens? 
  • Rekryteringsvolym: Hur många nya roller kommer ni att behöva tillsätta? Är det realistiskt att ni kan göra det på egen hand?

 

Hur byggs framtidens TA-funktion?

 

När du har svar på dessa frågor kan du börja utforma din TA-funktion för framtiden. Förmodligen kommer svaret att vara en blandning av strategisk och operativ TA, med olika nivåer av involvering beroende på rekryteringsbehovet. 

 

Det är viktigt att förstå att för att bygga framtidens TA-funktion, kommer du att behöva investera i fler olika roller och kompetenser. Strategisk TA kräver en djupare affärsförståelse och förmåga att utveckla långsiktiga strategier, medan operativ TA kräver snabbhet och effektivitet i rekryteringsprocessen. I slutändan handlar det om att hitta den perfekta balansen mellan en stöttande affärspartner och drivare av affärsutveckling. Något som dock står klart är följande: TA-funktionen kan och bör vara en aktiv partner i att driva organisationen framåt. Vikten av just det förtydligar Martin Jerrskog: 

"Vi har de senaste åren sett kompetensbrist som en faktor som svenska företag pekar på som hämmande för fortsatt utveckling och tillväxt. Trots det hamnar kompetensförsörjning inte alltid högst på den strategiska agendan. Här har TA-funktionen en viktig roll att driva utvecklingsarbetet men också lyfta in den externa kompetensförsörjningen i affärsplaneringen. Det är först då, när de långsiktiga målen är uttalade, som det med rätt förutsättningar går att rigga den TA-funktion som just din organisation behöver."

Martin Jerrskog, rekryteringskonsult

Vi förstår den växande utmaningen som svenska företag står inför när det gäller att säkra rätt kompetens för framtiden. Med vår tjänst Talent Acquisition as a Service tar vi ett helhetsgrepp om många ledningsgruppers allra största huvudbry just nu - att förebygga kompetensbrist. Tillsammans sätter vi en strategi för hur ni bygger en exceptionell Talent Acquisition-funktion anpassad efter just er tillväxtplan. Vårt mål är att ge er kontroll över kompetensförsörjningen internt, sänka kostnader och stärka ert Employer Brand för långsiktig framgång. Är ni redo att ta första steget?