Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/Wiseful-Learning-hero-1-low.jpg?width=1999&quality=high

Wiseful Learning #32 – om vikten av ett fördjupat och tydligare hållbarhetsarbete

Hur påverkar vi som företag vår omgivning och hur påverkas vi av hållbarhetsfrågor inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik? Företag möter idag en ökad förväntan från kunder, medarbetare och investerare att kunna redogöra för hur man arbetar med hållbarhet. Wise Group har under det senaste året fördjupat och accelererat sitt arbete på området och arbetar sedan november 2022 tillsammans med hållbarhetsbyrån Beyond Intent för att göra hållbarhet till en värdeskapande styrka framåt.
Frukostevent

I det här seminariet kommer Wise Group och Beyond Intent gemensamt att dela erfarenheter kring hur hållbarhetsarbetet kan skapa affärsnytta och tillsammans med inspel från deltagare skapa en dialog som kan bidra till nya insikter på områdets utveckling.

Om hållbarhet – Wiseful Learning

Välkomna till ett Wiseful Learning event där vi pratar hållbarhetsfrågor och hållbarhetstrender med särskilt fokus på hur det berör personer i ledande roller inom HR och kommunikation. Vi kommer att dela vad vi ser som framgångsfaktorer och utmaningar inom hållbarhetsområdet. Det handlar om förutsättningar och möjliggörande men även om hur hållbarheten tar allt större plats i det strategiska utvecklingsarbetet. Vad blir då centralt för just HR och kommunikation?

HR-funktionen är central för att säkerställa arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet. Den är också ett viktigt fönster för företagets hållbarhetsarbete gentemot befintliga och potentiella medarbetare eller kandidater. Hållbarhetskommunikation och integrering av hållbarhetsfrågorna i varumärkesarbetet är en självklarhet för många företag idag och det är en trend som väntas fortsätta.

När och var?

House of Wise, Linnégatan 87 i Stockholm

Tisdagen den 18 april, kl. 8:30-9:30 (frukost serveras från kl 8:00)

Varmt välkomna!

 

Talare

Jeanne Sinclair
Jeanne Sinclair (LLM) är Chief of Staff på Wise Group och ansvarig för framtagandet av Wise Groups hållbarhetsstrategi och implementering tillsammans med hållbarhetsbyrån Beyond Intent.
Erica Molin
Erica Molin (LLM) har varit involverad i geopolitisk analys, strategisk planering och organisationsutveckling med fokus på mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor sedan 2005. Hon har ansvarat för näringslivssamarbeten i Afrika söder om Sahara, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. 2014 var hon en av medgrundarna till Beyond Intent. Erica har framförallt ett ’inifrån’ perspektiv som grundar sig på flera chefsbefattningar i olika organisationer bland annat som VD för Näringslivets Internationella Råd och generalsekreterare för Asylrättscentrum.
Martin Schmidt
Martin Schmidt har varit aktiv inom utvecklingsekonomi och samarbete sedan 1995. Han har framförallt ett ’utifrån’ perspektiv som vilar på en lång erfarenhet som oberoende rådgivare och utvärderare för utvecklingsbanker, biståndsorganisationer, myndigheter och företag i mer än 40 länder i Central- och Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika. Sedan 2014 är han medgrundare till Beyond Intent, där han arbetar med hållbarhets-, geopolitisk, och geoekonomisk riskanalys för multinationella svenska företag, och med strategiutveckling inom hållbarhet för medelstora och stora svenska bolag.