Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1413761479.jpg?width=1253&quality=high

Webinar om Uthyrningslagens 24-månadersregel

Åsa Erlandsson på Settervalls advokatbyrå delar med sig av sin kunskap om 24-månadersregeln och besvarar de frågor som kan uppstå.
Webinar

Vi välkomnar dig till en inspirerande och lärorik morgon där vi på Wise guidar dig genom allt du behöver ha koll på för att vara förberedd inför hösten kopplat till 24-månadersregeln!

Om eventet

24-månadersregeln infördes i 12 a § uthyrningslagen för snart 24 månader sedan. Denna regel kräver att kundföretag erbjuder tillsvidareanställning eller ersättning motsvarande två månadslöner till inhyrda arbetstagare som har varit placerade på samma driftsenhet hos kundföretaget i mer än 24 månader under en ramperiod om 36 månader.

För att hjälpa dig navigera denna lagstiftning och svara på vanliga frågor, bjuder vi på Wise tillsammans med Åsa Erlandsson från Setterwalls advokatbyrå in dig till ett webinar där vi går igenom detaljerna. Vi kommer att klargöra vilken typ av inhyrd personal som omfattas, hur uthyrningstiden ska beräknas samt hur och när erbjudandet ska ges.

Datum: Tisdag 18 juni
Tid: 08.30-09.30

Varmt välkommen!

 

Åsa Erlandsson
Delägare och advokat på Settervalls advokatbyrå
Arbetsrätt har varit Åsas fokusområde sedan 1998, med uppdrag för både svenska och utländska arbetsgivare. Hennes praktik täcker alla delar av området, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Diskrimineringsfrågor utgör ett särskilt intresseområde.. Åsa har vid flera år, parallellt med sin arbetsrättspraktik, varit VD/MP för Setterwalls.