Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1485837846.jpg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Frågan om en 4-dagarsvecka har blommat upp på nytt och väckt debatt i både Sverige och globalt. Flera pilotprojekt pågår i detta nu, bland annat i Köpenhamns kommun där 14 arbetsplatser testar modellen under 2024. Men är det här med 4-dagarsvecka en utopi eller en framtidsvision med potential att förbättra arbetsmiljö och välmående?
Blogg

Nyligen genomförde vi på Wise Professionals en snabb pulsmätning på LinkedIn. Intresset är bevisligen stort med över 650 svar på 5 timmar. Resultatet visade att 72% var helt för till en 4-dagarsvecka. 19% var för, men det beror på arbetet i fråga. Endast 5% var helt emot det och 4% var osäkra.

För att förstå den bredare kontexten är det viktigt att titta på både fördelarna och utmaningarna med en 4-dagarsveckan.

För 4-dagarsvecka:

Högre produktivitet: Enligt en nyligen publicerad studie från Microsoft Japan ökade produktiviteten med hela 40% när man testade en 4-dagarsvecka. Detta tyder på att kortare arbetstid faktiskt kan leda till ökat fokus och effektivitet under arbetsdagarna.

Bättre mental hälsa: Minskad stress och ökad fritid kan potentiellt ha en betydande positiv effekt på den mentala hälsan.

Mer tid för familj och fritid: Att införa en extra ledig dag skulle ge människor mer tid för att spendera med sina familjer, delta i fritidsaktiviteter och få den nödvändiga återhämtningen från arbetslivets påfrestningar.

Miljöfördelar: En kortare arbetsvecka kan också leda till minskade utsläpp och mindre resande, vilket kan vara positivt för miljön och hållbarheten på lång sikt.

Emot 4-dagarsvecka:

Minskad lön: En av de mest kritiska invändningarna mot en kortare arbetsvecka är den potentiella inkomstförlusten som många skulle uppleva.

Svårigheter i vissa branscher: Det finns vissa yrkesgrupper, som de inom vården och omsorgen, där det kan vara svårt att implementera en 4-dagarsvecka utan att påverka servicenivån.

Risk för ökad arbetsbelastning: Det är också möjligt att en kortare arbetsvecka kan leda till en koncentration av arbetsbelastningen på de dagar som man faktiskt arbetar, vilket kan öka stressen och pressen under dessa dagar.

Oklarheter kring finansiering: Det finns även osäkerhet kring hur kostnaderna för en 4-dagarsvecka skulle kunna finansieras på ett hållbart sätt.

Det är i detta komplexa landskap som Köpenhamns experiment ger oss värdefulla insikter. Framtiden för ”hur lång arbetsvecka bör vi ha” är inte helt utstakad ännu. Olika branscher och arbetsuppgifter kräver kanske olika lösningar. Men det är tydlig att 4-dagarsveckan är en intressant vision som väcker viktiga diskussioner om arbetslivets framtid.