Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-sora-shimazaki-5673502.jpg

Behöver du jobba med ert Employer Brand?

Ert Employer Brand, eller arbetsgivarvarumärke, är vad dina medarbetare säger om er som arbetsgivare – när cheferna inte är med. Det går inte att välja om du vill ha ett Employer Brand eller inte, men du kan välja att aktivt arbeta med att förbättra det. Stämmer dessa punkter in på ditt företag? Då behöver ni förmodligen skapa en strategi för att bygga ert arbetsgivarvarumärke.
Blogg

Vad är Employer Brand?

Ett Employer Brand (arbetsgivarvarumärke) handlar om hur andra uppfattar dig som arbetsgivare. Både medarbetare och andra externa parter har en uppfattning om hur ett företag eller organisation är ur arbetsgivarsynpunkt, oavsett vad du själv har för uppfattning. Genom att definiera ditt Employer Value Proposition (EVP) och arbeta strategiskt med Employer Branding kan du stärka ditt arbetsgivarvarumärke.

1. Nya medarbetare slutar

Har du en känsla av att nya medarbetare inte verkar trivas särskilt bra i sina nya roller? Kanske har till och med en del slutat redan efter kort tid på företaget. Då är det ganska troligt att personen fått en felaktig bild av både dig som arbetsgivare och företagskulturen, redan i rekryteringsprocessen. Budskapen ni sänder ut i er marknadsföring och kommunikation måste stämma överens med hur ni som företag fungerar även på insidan. Annars finns det en stor risk att de kandidater som söker sig till er får en förväntansbild som ni inte kan bemöta.

2. Talanger tackar nej

Att lyckas hitta och intressera de bästa talangerna är en utmaning för de flesta. Men det är ännu svårare om ditt företag inte ens kan attrahera rätt personer när du fått deras uppmärksamhet. Att potentiella kandidater dissar ditt företag trots att din rekryterare har fått en lyckad kontakt är ett varningstecken. Om ni märker att många tackar nej till att komma på intervju eller hoppar av processen i ett senare skede kan det bero på att ert Employer Brand inte är tilltalande för den målgrupp du vill rekrytera.

3. Ert Employer Brand stödjer inte de nya affärsmålen

Har ni satt nya företagsmål – bytt riktning eller fokus? Då kan ni också behöva justera ert Employer Brand. Visst, Employer Brand är viktigt för att attrahera nya medarbetare och få befintliga medarbetare att trivas idag. Men det är också ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att ni bygger det bolag ni vill vara om fem och tio år. Genom en välgrundad Employer Branding-strategi som är kopplad till företagets affärsmål kan ni rekrytera rätt kompetens och identifiera specialistområden där ni måste stärka upp. Vilken typ av företagskultur ni bygger har stor betydelse för om ni kommer att lyckas med er tillväxtresa.

4. Medarbetare känner inte igen sig i era budskap

Ett av de vanligaste misstagen företag gör är att fokusera sin kommunikation kring att prata om hur man vill vara och inte om hur man faktiskt är. Detta leder till att medarbetare inte kan identifiera sig med de budskap som företaget sänder ut. Istället för att skapa stolthet gör det medarbetare otrygga när de känner att deras arbetsgivare försöker vara något som de inte är. Om medarbetarna inte delar den bilden ni vill sprida kring ert företag kommer de inte att agera ambassadörer och prata om bolaget så som du önskar att de ska göra. För att nå fram och få medarbetarnas kraft måste ni använda er av budskap som är genuina och som baseras på den företagskulturen ni faktiskt har – inte bara den ni vill ha. Det går att kombinera och nyansera för att skapa ännu mer förtroende.

5. Era värdeord fyller inget syfte

De allra flesta företag har värdeord. Ibland kan de pryda kontorsväggarna i någon tjusig inramning, annars hittas de garanterat i personalhandboken eller på en bortglömd “Om oss”-sida på företagets webbplats. Detta är ofta ett resultat av ett värdegrundsarbete som ledningsgruppen gjort. Men att definiera företagskulturen är inte nödvändigtvis ledningens sak att göra. Om ni inte har buy in från de som bär upp hela kulturen kommer ni aldrig att kunna styra vilka värderingar som bör värdesättas inom organisationen. Oavsett hur inspirerande adjektiv ni har vaskat fram kommer era värdeord inte fylla något syfte om inte medarbetarna involveras i arbetet. Känner du inte att era värdeord “sitter i väggarna” utan bara på väggarna? Då får du ta dig en funderare kring vilka broar och bryggor du behöver däremellan.

6. Medarbetare vet inte varför företaget finns

Att skapa engagemang bland medarbetare är något som många organisationer brottas med. Allt startar egentligen med en enkel fråga: Varför? Gör ett test genom att fråga dina medarbetare hur de förklarar företagets verksamhet för en kund. Kan dina medarbetare inte själva förklara varför ert företag finns? Då beror det antagligen på att ni inte har lyckats göra det tydligt för organisationen. Att få medarbetare att känna meningsfullhet i vad de gör är det första steget till att höja engagemanget.