Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/pexels-matheus-bertelli-16094056.jpg?width=1919&quality=high

HR + AI = sant? Vi ger dig 6 tips på hur du kan omfamna den nya tekniken

För HR kan användningen av generativ AI hjälpa till att automatisera, effektivisera och förbättra olika HR-processer. Men det finns också utmaningar och farhågor kring den nya tekniken. Vi går igenom det viktigaste för dig inom HR att ha koll på och ger dig 6 tips för en långvarig romans mellan HR och AI.
Blogg

Vi börjar från början och reder ut begreppen.

 • AI (artificiell intelligens) är en övergripande teknik som gör datorer mer intelligenta och människoliknande. Via AI-tekniken kan maskiner lära sig att resonera, uppfatta och lösa problem, planera in saker och vara kreativa. AI medför att maskiner kan arbeta helt självständigt och anpassa sitt beteende samt också analysera effekten av saker den gjort tidigare.
 • Maskininlärning (machine learning) är en underkategori av AI och det är tekniken som ligger bakom att träna datorer att självständigt förstå, läras sig av och hantera stora mängder data (information från internet till exempel). Ju mer data som matas in, desto smartare blir datorn eftersom den lär sig att tolka informationen och förutse mönster som är för komplexa för människan att tolka.
 • ChatGPT är en form av maskininlärning, en AI-modell, där en chatbot tränas på enorma mängder data från internet för att kunna ta fram meningsfull text som den sedan kan uttrycka i skrift som om den var en människa. Det speciella med ChatGPT är att du kan ha en dialog, den förstår och svarar på följdfrågor på ett människoliknande sätt. ChatGPT är baserad på naturlig språkinlärning (NLP) vilket gör att svaren du får är väldigt lika dem du skulle få om du chattade med en riktig människa.

Men hur kan AI och ChatGPT användas inom exempelvis HR, TA och rekrytering? Vi har grottat ner oss i frågan och tittat närmare på både fördelar och nackdelar med den nya tekniken.

Vilka fördelar finns det med att använda AI-teknik inom HR?

Det händer mycket spännande i HR-branschen och användningen av AI kan leda till en snabbare utveckling av HR, HR-rollen och olika HR-processer. Några exempel är:

 • Automatisering av administrativa uppgifter som schemaläggning och uppföljning gör att mer av din tid kan frigöras för kvalitativa och strategiska uppgifter.
 • Effektivisering av delar av rekryteringsprocessen. Med hjälp av AI kan rekryteringsprocessen effektiviseras genom att använda AI för att scanna CV, identifiera lämpliga kandidater och ställa kontrollfrågor.
 • Ge medarbetarna snabbare svar på vanliga frågor - AI kan användas för att enkelt och snabbt ge medarbetarna svar på frågor om exempelvis semesterdagar, löneutbetalningar föräldraledighet och pension. Dessutom på valfritt språk.
 • Arbetsrättslig rådgivning - med hjälp av AI kan ni enkelt hålla er ständigt uppdaterade på alla dokument och de senaste policyerna och lagarna, inte bara i Sverige utan i alla länder ni verkar i.
 • Stötta i talangförsörjning - AI hjälper er att lättare hitta talanger, både utanför och inom företaget, och kan effektivisera utvärderingsprocessen och onboardingen. Med AI kan ni även mäta engagemang i realtid som ett sätt att minska risken för att tappa talanger.
 • Kompetensutveckling - AI kan användas som ett komplement för att skräddarsy utbildningar genom att ta fram förslag för utbildningsinsatser baserat på kompetens och karriärmål. I samråd mellan medarbetaren, HR och närmaste chef kan beslut sedan tas gällande vilken insats som är bäst.

Vilka begränsningar och utmaningar finns det med AI inom HR?

Innovation och teknik skapar möjligheter, men det är viktigt att ha koll på nackdelarna som kan finnas med den nya tekniken. Vi tar upp några exempel nedan:

 • Att arbetsuppgifter och yrkesgrupper försvinner eller förändras är en av de saker som oroas flest när det gäller AI. Att som arbetsgivare ge medarbetarna möjlighet att kompetensutveckla sig, eller omskola sig, kommer att vara avgörande för att överleva. Men - å andra sidan ser vi ju redan nu hur nya jobb uppkommer på grund av AI - dessa är mer än controllerkaraktär. 
 • Att använda AI vid rekrytering måste ske med försiktighet och i nuläget går det inte att enbart förlita sig på AI. Forskning visar att kandidater riskerar att oavsiktligt diskrimineras, och att viktiga personliga egenskaper eller kompetenser inte tas i beaktande. Förmågan att förstå kulturella skillnader och beteendemönster kräver mänskligt omdöme och erfarenhet.
 • Användandet av AI och ChatGPT för att analysera och hantera persondata medför en stor risk att känslig information delas eller används på ett felaktigt sätt. Därför måste varje företag säkerställa att all datahantering sker på ett säkert och etiskt sätt. AI får aldrig användas för att hantera personlig information.