Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1485320722-low.jpg?width=2399&quality=high

Revolutionera din rekryteringsresa med AI

Att få till den perfekta matchningen mellan kandidat och roll är en konst som kan ta tid. Men tänk om du inte behövde lägga fokus på de administrativa delarna i processen som slukar tid? Och istället kunde ägna mer tid åt det personliga mötet med kandidaterna? Det är fullt möjligt, men hur fungerar det? Vi djupdyker i smarta och mindre smarta sätt att använda AI vid rekryteringar.
Blogg

Vi börjar med en kort genomgång av några centrala begrepp:

●    AI (artificiell intelligens) - är det övergripande begreppet som används för att beskriva datorprogram eller system som är utformade för att simulera mänsklig intelligens som exempelvis tänkande, lärande och problemlösning.
●    OpenAI - är en forskningsorganisation som grundades av flera av de mest framstående personerna inom AI. Deras mål är att utveckla avancerad AI på ett sätt som är säkert, etiskt och framförallt användbart för människor.
●    ChatGPT - är en AI-modell som är utvecklad av OpenAI. GPT-modellen tränas på stora mängder text insamlad från internet (fram till september 2021) och använder sedan detta till att generera ny text som är väldigt lik det mänskliga språket.

AI används alltså mer generellt och inom många olika branscher och applikationer, medan AI används specifikt för att utveckla avancerad AI-teknik som är användbar för oss människor.

När kan AI stötta dig och effektivisera er rekryteringsprocess?

Målet med en rekryteringsprocess är ju i slutänden är att hitta och matcha rätt person med rätt position, men vägen dit kan vara lång. Processen är kantad av flera olika steg som oftast är administrativt tunga och som tar mycket tid och fokus. Och det är just här som AI verkligen kan göra skillnad.

Med hjälp av AI kan du bland annat:

●    Få hjälp med utkast till jobbannonser.
●    Skapa arbetsbeskrivningar baserade på olika sökord.
●    Enkelt searcha efter CVs i databaser, Linkedin etc.
●    Snabbt screena CV och personliga brev utifrån specifika nyckelord.
●    Matcha CV och kandidater med lediga tjänster.
●    Få hjälp att schemalägga intervjuer.
●    Bjuda in till och boka upp intervjuer.
●    Få idéer till lämpliga urvals och intervjufrågor.

Se AI som din assistent, någon som alltid finns till hands och som hjälper dig både med praktiska uppgifter och med idéer och utkast.

Vinsterna med AI vid rekrytering

De största vinsterna med att använda AI vid rekrytering är att det kan bidra till en bättre upplevelse även för kandidaterna. AI hjälper dig att kommunicera på ett effektivt sätt. Du kan skicka ut urvalsfrågor som ska besvaras. Kandidaterna kan i sin tur, via AI, också snabbt få svar på vanliga frågor som dyker upp.

Med AI har du också möjlighet att automatisera och personalisera feedbackprocessen för att kunna ge varje kandidat en snabb återkoppling. Bristen på återkoppling är en av sakerna som många upplever som negativt när de varit med i en rekryteringsprocess.

När bör du vara försiktig med att använda AI vid rekrytering?

Självklart finns det också viktiga aspekter att fundera över vid användandet av AI i rekryteringsprocessen. De saker som oftast tas upp som risker med AI är:

Etik och diskriminering - även om vissa menar att AI skulle minska risken för subjektiva bedömningar har det visat sig att det motsatta också kan inträffa. I vissa fall har det upptäckts att kandidater diskriminerats, eller att urvalet blivit begränsat på grund av att AI tränats på felaktig data. Det är just det som är svagheten med tekniken, resultatet blir inte bättre än det som matas in. Därför kan AI behöva tränas och anpassas efter varje företags specifika förutsättningar.

Brist på emotionell intelligens - även om AI kan sägas agera och resonera som en människa så kan den ännu inte hantera känslor. AI kan inte ersätta den mänskliga interaktionen som är väldigt viktig i många sammanhang.

Risk att känslig information sprids - AI använder all data som är tillgänglig för att dra slutsatser och komma med rekommendationer. Det innebär att även känslig information som skrivs in i exempelvis AI kommer att bli tillgänglig för andra. Det är därför oerhört viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur och när tekniken får användas.

Hur kan du då använda AI på smartast sätt vid rekrytering?

Fortsätt göra det som du är bäst på - det mänskliga, personliga mötet med andra människor. Med empati, kunskap och erfarenhet är det du kan göra den mest heltäckande och kompetensbaserade bedömningen av kandidaterna.