Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-yan-krukov-8837196%20(1).jpg

Ta vara på konsultens kompetens medan ni har hen där!

Värdet av att ha en konsult på plats kan bli så mycket större än bara resultatet av konsultens eget arbete. Under konsultperioden har ni till exempel möjlighet att få syn på fler perspektiv, skapa kompetensutveckling och få värdefull input kring olika områden.
Blogg

Fyll på med omvärldsspaningar och benchmark

Ett av de allra största värdena med att ta in en konsult är att hen har varit på andra ställen tidigare och kommer in med erfarenhet från olika områden och verksamheter. Hur kan du som beställare dra nytta av det? Konsulten använder sig givetvis av sin samlade erfarenhet i det aktuella uppdraget, men det finns också möjlighet att få input som är bredare än så. Passa på att ställa frågor om det du är nyfiken på. Ett bra och strukturerat sätt att göra det på kan vara att redan i början av samarbetet fånga upp konsulten och lyfta dina funderingar. Det kan till exempel vara kring processer och arbetssätt, rörelser i branschen och på marknaden, best practice och så vidare. Ge som uppdrag att löpande notera vad hen ser och samla sen upp tankar och förslag på möjliga förbättringar ni skulle kunna göra.

Testa er onboardingprocess och ert employer brand

Ta tillfället i akt att testa er onboardingprocess på en person som är van att komma in i nya situationer och har upplevt många varianter av onboardingar. Ställ frågor kring hur snabbt och enkelt det var att komma in i arbetsuppgifterna, vilka delar som fungerade bra, vilka som fungerade sämre och om någon viktig del saknades. Du kan också testa ert employer brand genom att ställa frågor kring hur bilden av organisationen utifrån stämmer med verkligheten och hur väl uppdraget motsvarat förväntningarna. 

Be om input kring system och verktyg

Konsulter har kommit i kontakt med många olika verktyg och arbetssätt. Därför kan det vara värdefullt att fråga om erfarenheter, fördelar och nackdelar. Och att föra ett resonemang kring om de verktyg ni använder är optimala för just er verksamhet, eller om det kan finnas alternativ värda att undersöka. Är det inte aktuellt att byta system kan ni passa på att benchmarka hur ni nyttjar de system ni har. Får ni ut full effekt? Finns det bättre sätt att göra saker på?

Ge teamet i uppdrag att öva på introduktioner och samarbete

När ni tar in en konsult är det ett utmärkt tillfälle för närmaste teamet att slipa på introduktioner och presentationer, och att öva på tydlighet kring ansvar, arbetsuppgifter, processer och samarbete. Ge teamet som gemensam uppgift att säkerställa att konsulten får till sig det hen behöver och att ni skapar psykologisk trygghet och förtroendefullt samarbete. Utse också gärna en mentor som kan vägleda konsulten i vardagen och som dessutom själv får möjlighet till ny inspiration och kompetensutveckling. Att kunna samarbeta effektivt och komma igång snabbt är en stor del av de flestas arbetsvardag och därför bra att medvetet öva på och förbättra. Vi samarbetar inte bara med konsulter utan med kollegor i andra delar av organisationen och med leverantörer.

Dra nytta av konsultens nätverk

Räkna med att din konsult har ett nätverk med andra konsulter. Om ni behöver djupa i något som inte konsulten kan svara på kan hen troligtvis ta det vidare till sitt nätverk. Konsulten kommer också vid behov att använda sitt nätverk för att kvalitetssäkra sitt eget arbete.

Säkerställ att kunskapen förs över

Oavsett om konsulten kommer in som en resurs i det löpande arbetet eller driver ett avgränsat projekt, behöver ni säkerställa att kunskap förs över till er och att ni ökar er interna förmåga att ta vid arbetet där konsulten slutar. Det kan ni göra genom en strukturerad överlämning i slutet av uppdraget, men ni kan också ännu hellre se till att göra det löpande under arbetet. Precis som att man genom utbildningar kan investera i kompetensutveckling, kan man genom konsultsamarbeten skapa kompetensutveckling för de som arbetar nära konsulten.

Avslutningsvis – de flesta konsulter arbetar aktivt med kompetensdelning, men för att få ut ännu mer värde av konsulttiden finns det flera saker du som beställare kan passa på att göra. Och för att konsulten ska ha förutsättningar för det behöver ni introducera och involvera hen i verksamheten och arbetsvardagen på ett bra sätt. Målet är att ni båda ska uppleva att uppdraget har varit givande och utvecklande!